QQ

Odwołany lub opóźniony lot

Gdy Twój lot zostanie odwołany, możesz także ubiegać się o odszkodowanie.

Jednak będzie to zależne od przyczyny odwołania i od tego, jak szybko dana linia lotnicza powiadomiła Cię o takiej zmianie.

A co gdy trasa lotu zostanie zmieniona? Wówczas, linia lotnicza może zmniejszyć Twoje odszkodowanie o 50%, w zależności od czasu, gdy dotrzesz do planowego lotniska docelowego.

 • mniej niż 2 godziny po planowym czasie przylotu na trasie do 1500 km
 • mniej niż 3 godziny po planowym czasie przylotu na trasie 1500 – 3500 km lub w obrębie UE
 • mniej niż 4 godziny po planowym czasie przylotu na trasie powyżej 3500 km, poza UE

Odszkodowanie jednak nie przysługuje, jeżeli:

 • zostałeś poinformowany o odwołaniu lotu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu; lub
 • zostałeś poinformowany o odwołaniu lotu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano Ci zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do Twojego miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu; lub
 • zostałeś poinformowany o odwołaniu lotu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano Ci zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do Twojego miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

Ponadto obsługujący przewoźnik lotniczy nie jest zobowiązany do wypłaty rekompensaty, jeżeli może dowieść, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

W przypadku anulowania lotu, przewoźnik jest zobowiązany zapewnić pasażerom:

 • zwrot pełnego kosztu biletu w terminie 7 dni (w przypadku, gdy pasażer decyduje się odstąpić od umowy)

lub

 • alternatywny lot w najwcześniejszym możliwym terminie albo lot w  innym terminie dogodnym dla pasażera na tej samej trasie, w takich samych lub podobnych warunkach  przewozu (w tym również za pośrednictwem innej linii lotniczej lub innym środkiem transportu).

Dodatkowo jednak, pasażerom przysługuje odszkodowanie w wysokości od 250 euro w przypadku lotów do 1500 km, 400 euro w przypadku lotów na dystansie 1500-3500 km, a także 600 euro dla lotów na dystansie ponad 3500 km.

Istnieją pewne wyjątki, na podstawie których przewoźnik może zwolnić się od konieczności wypłaty odszkodowania. Przewoźnik nie wypłaci odszkodowania w sytuacji, gdy:

 • pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu najpóźniej 14 dni przed planowanym czasem wylotu,
 • pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu w okresie od 2 tygodni do 7 dni przed planowanym czasem wylotu i równocześnie zaproponowano im zmianę planu podróży umożliwiającą im wylot nie wcześniej niż 2 godziny przed planowanym i przylot do miejsca docelowego nie później niż 4 godziny po planowanym,
 • pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym czasem wylotu i równocześnie zaproponowano im zmianę planu podróży umożliwiającą im wylot nie wcześniej niż 1 godzinę przed planowanym i przylot do miejsca docelowego nie później niż 2 godziny po planowanym,

 • odwołanie lotu jest konsekwencją wystąpienia siły wyższej.
  Siła wyższa to wyjątkowe okoliczności, które są niezależne od przewoźnika. Do tych okoliczności zaliczamy przede wszystkim: warunki meteorologiczne uniemożliwiające odbycie się danego lotu, zagrożenie bezpieczeństwa, destabilizacja polityczna, nieoczekiwane wady samolotu mogące wpłynąć na bezpieczeństwo lotu, a także strajki mające wpływ na działalność przewoźnika.

Sprawa odszkodowania w przypadku awarii samolotu jest kwestią problematyczną. Zasadniczo usterka techniczna nie jest siłą wyższą – nadzwyczajne mogą być okoliczności, które ją wywołały. Wada samolotu co do zasady nie zwalnia z wypłaty odszkodowania pasażerom, chyba że usterka została wywołana przez nadzwyczajny czynnik. Przykładem może być tu awaria silnika przy zderzeniu z ptakiem. W przypadku gdy na danym lotnisku zagrożenie kolizją z ptakiem jest wzmożone, wówczas czynnik ten nie jest traktowany jako nadzwyczajna okoliczność, z uwagi na to, że przewoźnik może i powinien ją przewidzieć. Również awaria podzespołu samolotu nie jest czynnikiem nadzwyczajnym zwalniającym przewoźnika od wypłaty odszkodowania za odwołany lot.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close